Krystallsyken er ikke farlig, men det kan være svært ubehagelig. Heldigvis vil man bli kvitt plagene raskt med riktig behandling.Krystallsyken (BPPV: Benign paroksysmal posisjonsvertigo) er en lidelse som skyldes forandringer i balanseorganet i innerøret. Tilstanden opptrer ofte som akutt svimmelhet. Diagnosen er ikke farlig, men kan være svært ubehagelig.

Vi har krystaller som er lagret i Utricle (en del av indreøret), som kan beskrives som et svømmebasseng fullt av krystaller. Når man beveger seg vil disse krystallene bevege seg rundt i bassenget, og sende informasjon til hjernestammen om hvordan hodet beveger seg i forhold til gravitasjonen.

Derfor blir man svimmel av krystallsyken

Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar, ligger årsaken til denne sykdommen i det indre øre.

Balanseorganet sitter i labyrinten i det indre øret. I labyrinten finnes sanseorganer som inneholder otolitter. Dette er ørsmå «steiner» eller kalsiumkarbonatkrystaller som sitter festet til en membran. Dersom otolittene løsner fra membranen, vil de kunne flytte seg omkring i labyrinten og irritere balanseorganet når du beveger på hodet. Dette skjer særlig når de havner i en del av labyrinten som kalles buegangene. Man kan gjøre hodebevegelser for å få otolittene ut av buegangene og på den måten bli kvitt symptomene.

Når man beveger seg fremover, bakover, sideveis eller roterer, vil væsken i ørets bueganger flytte seg og sende nevrologiske impulser til hjernestammen. Krystallsyke oppstår når krystallene fra Utricle faller inn i en av buegangene.

Det finnes flere sykdommer som kan gi lignende symptomer, virus på balansenerven er den av dem. Ménières sykdom er en annen.
Lege: Frederik K. Goplen Foto: Privat
Forekomst av krystallsyken

Krystallsyken er den vanligste årsaken til plutselig innsettende svimmelhet. Den forekommer i alle aldersgrupper, men forekomsten stiger raskt etter at man er fylt 30. Kvinner er noe mer utsatt enn menn.

– Vi regner med at omkring 80 000 nordmenn opplever sykdommen i løpet av et år. Den er sjelden det forekommer hos barn, sier Frederik Kragerud Goplen, overlege ved Haukeland Universitetssykehus, og forfatter av boken «Svimmelhet – diagnostikk og behandling».